Featured Events

19 Mar 2012
Updated BlueSoft SME package, Release 2.39
รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทั้ง 10 และ 13 หลัก
Parellel Support 10 and 13 digits
16 Mar 2012
Updated BlueSoft SME package, Release 2.38
รองรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
Support Company VATID 13 digits
23 Aug 2010
Network Monitoring & Alarming System ชนะเลิศในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA 2010)
03 Aug 2010
Network Monitoring & Alarming System เข้ารอบสุดท้ายงานประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA 2010)
06 Nov 2006
Launch BlueSoft SME package, Release 2.10
01 Jan 2006
Official Web BlueSoft SME package, shop.bluebox-tech.com
27 Sep 2004
Launch BlueSoft SME package, Release 1.0
4 - 8 Aug 2004
Bangkok ICT Expo EventParticipated in Bangkok International ICT Expo at Impact Arena Muangtong Thani
23 Jul 2004
Software Fair EventParticipated in Software Fair at Queen Sirikit National Convention Center
30 Apr 2004
We have been chosen by Software Park Thailand to join their Incubator Center.

Affiliated with Software Park Thailand

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ข้อแตกต่างระหว่าง เวอร์ชั่น 1 บริษัท และ เวอร์ชั่นหลายบริษัท

กรณีใช้งานแล้วเกิดปัญหาควรทำอย่างไร

ข้อำหนดเี่กี่ยวกับ license ของโปรแกรม

รายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติม โปรแกรมในเวอร์ชั่นต่างๆ

ใช้งานแล้วเกิดปัญหา ให้ทำการตั้งค่ารูปแบบของ วัน เดือน ปี

พิมพ์เอกสาร แล้วตกขอบด้านล่าง

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง ของ เอกสารต่างๆ ได้ไหม

โปรแกรมสามารถใช้ใน ระบบ lan ได้ไหม

หลังจากอัพเดทโปรแกรมแล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ขึ้นหน้าใหม่ผิด หรือ ออกไม่เต็มหน้า

เปลี่ยน password แล้วไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

ข้อแตกต่างระหว่าง เวอร์ชั่น 1 บริษัท และ เวอร์ชั่นหลายบริษัท

เวอร์ชั่น 1 บริษัท

 • ใช้งานได้แค่ 1 บริษัท เท่านั้น
 • ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียว
 • เหมาะสำหรับ บริษัท SME ทั่วไป

เวอร์ชั่นหลายบริษัท

 • ใช้งานได้หลายบริษัท
 • ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียว
 • เหมาะสำหรับบริษัทที่มีบริษัทลูก หรือมีหลายๆบริษัทอยู่ที่เดียวกัน หรือ เป็นสำนักงานบัญชีที่ต้องดูแลลูกค้าหลายบริษัท
 • สามารถเพิ่มบริษัทเข้าในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน

top

กรณีใช้งานแล้วเกิดปัญหาควรทำอย่างไร
 • เข้ามาอ่านในหน้า “คำถามที่ถูกถามบ่อย” เพื่อดูว่าปัญหาที่พบ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 • กรณีดูแล้วไม่พบปัญหาแบบเดียวกัน ให้ post ข้อความไว้ในหน้า “แจ้งข้อผิดพลาด” แล้วทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะเข้าไปตอบปัญหา
 • กรณีเร่งด่วน สามารถโทรติดต่อ หรือ ส่ง email โดยดูรายละเอียดที่หน้า “ติดต่อกับเรา″

top

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ license ของโปรแกรม
 • หนึ่ง License จะสามารถใช้งานได้บนเครื่อง computer เครื่องเดียวเท่านั่น
 • กรณีที่มีการ format เครื่อง รหัสโปรแกรมจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะทำให้รหัสลงทะเบียนเดิมไม่สามารถใช้ได้ ให้โทรมาแจ้งกับทางบริษัท เพื่อออกรหัสใหม่
 • กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โปรแกรมจะถูกจำกัดการใช้งานไว้ที่ 5 เอกสาร

top

รายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติม โปรแกรมในเวอร์ชั่นต่างๆ

ดูรายละเอียดได้ใน Release Notes

top

ใช้งานแล้วเกิดปัญหา ให้ตั้งค่ารูปแบบของ วัน เดือน ปี

ให้ตั้งค่าของ Regional and Language

 • start->settings->control panel -> Regional and Language Option
 • เลือก Standards and formats มาที่ English (United States)
 • กดปุ่ม Customize
 • เลือกมาที่ tab “Date”
 • เปลี่ยนค่า Short date format มาเป็น “dd/MM/yy”
 • เปลี่ยนค่า Date separator มาเป็น “/”
 • กดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ
 • เสร็จสิ้น ขั้นตอน

top

พิมพ์เอกสาร แล้วตกขอบด้านล่าง

เนื่องจาก ระบบนี้รองรับการพิมพ์แบบ กระดาษต่อเนื่องด้วย ดังนั้น การพิมพ์เอกสารจึงต้องสั่งพิมพ์เป็นแบบกระดาษ letter

วิธีการแก้ไข

การสั่งพิมพ์จะมีให้เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นด้านล่างจะมีให้เลือกแบบกระดาษ ให้เลือกเป็น letter เสมอ

top

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง ของ เอกสารต่างๆ ได้ไหม

ขณะนี้สามารถแก้ไข โลโก้ของบริษัท,ชื่อและที่อยู่ ของบริษัทได้เท่านั้นครับ

top

โปรแกรมสามารถใช้ในระบบ lan ได้ไหม

ตอนนี้ยังมีแค่เวอร์ชั่นสำหรับเครื่องเดียวครับ

top

หลังจากอัพเดทโปรแกรมแล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ถ้าโปรแกรมเดิมเวอร์ชั่น ต่ำกว่า 2.04 ให้โหลดตัวเต็มของเวอร์ชั่นล่าสุดไปลงก่อน แล้วค่อย อัพเดทครับ

top

พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้วขึ้นหน้าใหม่ผิด หรือ ออกไม่เต็มหน้า

แก้ไขแล้วในเวอร์ชั่น 2.07 สามารถ download ตัวอัพเดทได้ที่หน้า ดาวน์โหลด

top

เปลี่ยน password แล้วไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

แก้ไขแล้วในเวอร์ชั่น 2.08 สามารถ download ตัวอัพเดทได้ที่หน้า ดาวน์โหลด

top